اداره دخانيات استان خراسان

 
 

نمایندگی فروش شهرستان سبزوار

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایندگی فروش شهرستان سبزوار به فاصله 235 کیلومتر از مشهد مقدس در غربی ترین نقطه خراسان  

رضوی در محور تهران به مشهد واقع بوده و فعالیت اصلی این نمایندگی در زمینه بازاریابی و فروش

می باشد.

 
 
 
 
 

آدرس : سبزوار، خیابان امیرکبیر شمالی ، امیر کبیر 22

تلفکس: 44646311-051