اداره دخانيات استان خراسان

 

نمایندگی فروش شهرستان کاشمر

 

حسین سابقی
 
سرپرست نمایندگی فروش کاشمر

نمایندگی فروش شهرستان کاشمر به فاصله 217 کیلومتر از مشهد مقدس به لحاظ

 

جغرافیایی در مرکز استان خراسان رضوی در محور سبزوار به گناباد واقع بوده و فعالیت

 

آن، در زمینه بازاریابی و فروش می باشد.

 
 
 
 

 


 
 
 
آدرس نمایندگی  : کاشمر ،خیابان طالقانی ، نبش طالقانی 15

تلفکس: 55231796-051

کدپستی :57143-96719