اداره دخانيات استان خراسان

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دخانیات شهرستان سبزوار به فاصله 235 کیلومتر از مشهد مقدس در غربی ترین نقطه خراسان رضوی

در محور تهران به مشهد واقع بوده و فعالیت اصلی این نمایندگی در زمینه پخش و فروش ومبارزه 

با کالای دخانیه قاچاق ورودی از استانهای همجوار میباشد.
 
 
 
 
 

آدرس : سبزوار، خیابان امیرکبیر شمالی ، امیر کبیر 22

تلفکس: 44646311-051