تاریخ 1391/07/26         ساعت 08:25:47     گروه خبری كشاورزي

در اينجا كشاورزي وجود دارد كه با تمام توان از بزرگترين نعمت خداوندي يعني آب مواظبت و بخوبي قدر اين موهبت را مي داند.
تصویر

آنچه اينجا مي نويسيم شايد در سيستم هاي نيمه پيشرفته كشاورزي موضوعي پيش پا افتاده باشد . اما براي كساني كه بقمچ را در ميان كوههاي هزار مسجد با مردمي فقير و امكاناتي بسيار ابتدايي و ساده ديده اند و براي رسيدن به بقمچ از جاده هاي كوهستاني و پرپيچ و خطرناك عبور كرده اند شايد قابل تامل باشد .

زراعت تنباكو در روستاي بقمچ ساده و سنتي است. هنوز از صداي ماشين آلات كشاورزي در اين روستا چندان خبري نيست اما دستهاي پينه بسته و زخمي زنان و مردان روستا ، با صورتهاي آفتاب سوخته و موهاي خاك خورده قسمتي از مشخصات ظاهري همه ساكنين اينجاست. 
آقاي اصغر حوشگل تكه زمين شيب داري را در بازه زنگيان براي كشاورزي خريده است و از آب چشمه بالادست زمين ها را آبياري مي كند. درختان ميوه را تازه كاشته و استخري نيز براي پرورش ماهي كپور بنا نموده است . در قسمتي ديگر خيار و آنطرف تر هم تنباكو كاشته  است . تعداد زيادي لوله و شيلنگ و نازل نيز خريده است و تمام استخر و باغ و زمين را لوله گذاشته و نازل بندي نموده است.
آب چشمه از بالادست وارد استخر نگهداري آب مي شود . از آنجا آب به استخر پرورش ماهي و حوضچه دوم پمپاژ مي شود . از حوضچه دوم آب به مزرعه و باغ منتقل مي گردد . زمين مزرعه شيب دار است . پايين دست زمين كانالي درست شده كه با نايلون زيرسازي شده است . آب اضافي مزرعه كه به خاطر شيب به پايين برمي گردد داخل اين كانال جمع مي شود و دوباره با لوله به حوضچه دوم برمي گردد. . باغ را نيز به سيستم آبياري قطره اي مجهز نموده است . از او مي پرسيم گل و لاي هم كه از مزرعه به حوضچه دوم بر مي گردد ،
مي گويد فكر آن را هم كرده است و از صافي استفاده مي نمايد. كل سيستم آبياري بسته است . از حوضچه دوم به هر جا كه دانه اي كشت شده آب مي رود و هر چه آب اضافي است براي استفاده مجدد دوباره به همان حوضچه برمي گردد. همه تاسيسات ساده است و ابتدايي اما كاملا دقيق براي جلوگيري از اتلاف آب .آبياري مزارع كه در روستا از نيمه هاي شب با مرارت و تحمل رنج فراوان تا طلوع خورشيد ادامه دارد ، براي او كاري است ساده كه بيش از دو ساعت از وقتش را نمي گيرد. با وجود اين كه معلوليت جسمي دارد اما تمام مزرعه و باغ توسط خودش ساخته و مجهز شده است .
 دستهايمان را مي شوييم ...مسير آب ريخته شده از دستهايمان را تا بوته هاي كدو دنبال مي كنيم و به اين همه پشتكار ، حس مسئوليت و انديشه نيك تبريك مي گوئيم. 
استخر اول
حوضچه دوم
پرورش ماهي
مزرعه تنباكو