شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1395/09/23         ساعت 16:44:55     گروه خبری test

کارکنان مجتمع دخانیات مازندران در امر خداپسندانه اهدای خون شرکت کردند.
تصویر
به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل، کارکنان مجتمع دخانیات مازندران با مشارکت فعال و همپای سایر اعضای جامعه ، خون خود را به بیماران و نیازمندان اهداء کردند.

بر اساس این گزارش، این امر خداپسندانه با حضور اکیپی از متخصصین سازمان انتقال خون مازندران در مجتمع دخانیات این استان انجام و در مجموع 5400 سی سی خون توسط کارکنان اهداء شد.