شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1395/09/23         ساعت 16:46:57     گروه خبری test

جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر با حضور حوزه های ذیربط برگزار شد.
تصویر
به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل ، جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر شرکت دخانیات ایران با حضور حوزه های ذیربط برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات اعضاء ستاد ، هماهنگی های لازم در خصوص وظایف حوزه های مختلف در برگزاری جشن بزرگ انقلاب نور و سایر برنامه های فرهنگی و مذهبی این ایام صورت پذیرفت.