مديريت محتوا

مجتمع دخانیات استان کردستان


 

دخانیات کردستان در سال 1317 خورشیدی به منظور ساماندهی به کشت و خرید و فروش توتون چپق و فرآورده های دخانی تاسیس گردید. با تصویب قانون انحصار کشت و خرید و فروش محصولات دخانی در سال 1343 دخانیات کردستان تحت عنوان نمایندگی درجه سه به مرکزیت سنندج و مشتمل بر نمایندگی های مریوان، بیجار و قروه سازماندهی گردید. دخانیات سقز در سال 1316 با خرید و فروش فرآورده های موسسه دخانیات شروع به کار نموده که به دلیل مجاورت با مناطق کشت توتون چپق در سال 1337 کارخانه تولید توتون نیمکوب و توتون چپق در این شهرستان احداث گردید.

تا پیش از ورود بذر توتون سیگارت در ابتدای دهه هفتاد به استان کردستان کشت اصلی گیاهان تدخینی در منطقه به توتون چپق اختصاص داشت . توتون چپق یکی از واریته های ابتدایی توتون های تیپ شرقی است و از نظر تجاری جزو توتون های روشن و آفتاب خشک محسوب می شود که در سال های اوج مصرف تولید آن تا مرز 2000 تن در سال هم رسیده است . سابقه کشت و ورود آن به استان کردستان با توجه به شواهد و قرائن موجود به 100 تا 150 سال پیش از طریق کشورهای عراق و ترکیه بر می گردد . با ورود زراعت توتون سیگارت به استان و تغییر ذائقه مصرف کنندگان و همچنین سیاست های شرکت دخانیات ایران ، در حال حاضر توتون بارلی در استان کشت می گردد. عمده ترین مزارع توتون در اطراف شهرستان مریوان قرار دارند .

مجتمع دخانیات کردستان در سه حوزه کشاورزی ، صنعتی و بازرگانی فعالیت دارد . استان کردستان بدلیل دارا بودن اوضاع اقلیمی مناسب و سابقه کشت محصولات دخانی یکی از مناطق پنج گانه کشت توتون سیگارت در کشور است ؛ که در حال حاضر مهمترین واریته کشت شده در منطقه توتون بارلی می باشد .

بخش صنعتی مجتمع در سالهای نه چندان دور عمده ترین مرکز تولید توتون نیمکوب و توتون چپق کشور بود که بواسطه تغییر ذائقه مصرف کنندگان، تولید و مصرف این فرآورده ها قطع و یا به پایین ترین میزان تنزل یافته است . تنباکوی معسل کاسپین با طعم های مختلف مهمترین فرآورده های صنعتی استان بوده است .

استان کردستان بعنوان دومین قطب تولید توتون بارلی  در ایران مطرح بوده و همچنین  از لحاظ کیفی، رتبه اول را در این نوع توتون، در کل کشور دارا می باشد .

این مجتمع در انجام به روز و کارآمد فعالیتهای خود  دارای گواهینامه های :  ISO9001 ، SO14001 و OHSAS18001   می باشد.