گروه های خبری راهنما
  • خبر داخلي
  • خبر هاي ايران
  • خبرهاي جهان
  • اخبار شركت دخانيات
جستجو
تمام موارد اختياري مي باشند.
با انتخاب هريک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
عنوان :
کليدواژه ها :
تاریخ مخابره :
/ /
گروه خبري :
select
رديفعنوانگروهتاریخ
1
رو نمايي از يادمان شهداي شركت دخانيات ايران ، گزارش تصويري
خبر داخلي
1391/04/12
2
كشف بيش از 240250 نخ سيگار و 38450 گرم تنباكوي معسل قاچاق در استان مازندران
اخبار شركت دخانيات
1389/10/12
3
فعاليتهاي انجام شده توسط اداره دخانيات استان خوزستان
اخبار شركت دخانيات
1389/10/12
4
انتصاب مدير پروژه انتقال 4 دستگاه سيگارت سازي به خميني شهر اصفهان
خبر داخلي
1389/10/11
5
دبير و اعضاء كميته ساماندهي نظام مالي شركت منصوب شدند
خبر داخلي
1389/10/11
6
كشف بيش از 58180 بسته تنباكوي معسل قاچاق در استان همدان
اخبار شركت دخانيات
1389/10/11
7
كشف بيش از 109000 نخ سيگار قاچاق در استان كرمانشاه
اخبار شركت دخانيات
1389/10/11
8
انتصاب معاون حفاظت فيزيكي اداره كل حراست
خبر داخلي
1389/10/07
9
كشف سيگار قاچاق در استان مركزي
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
10
امحاء تنباكو در استان مركزي
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
11
اهم فعاليتهاي مبارزه با قاچاق كالاي دخانيه در استان ايلام
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
12
عملكرد مبارزه با قاچاق استان سيستان و بلوچستان
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
13
برگزاري كارگاه آموزشي مبارزه با قاچاق كالاي دخاني در خراسان شمالي
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
14
كشف بيش از 505720 نخ سيگارو 50 بسته تنباكوي معسل قاچاق در استان لرستان
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
15
كشف بيش از 145600 نخ سيگارو 7500 گرم تنباكوي معسل قاچاق در استان خراسان شمالي
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
16
كشف بيش از 57400نخ سيگار قاچاق در استان قم
اخبار شركت دخانيات
1389/10/07
17
اخبار بسيج
خبر داخلي
1389/10/06
18
مديركل جديد دفتر مركزي حراست منصوب شد
خبر داخلي
1389/10/06
19
اخبار وقايع قاچاق استان زنجان در آذر ماه
اخبار شركت دخانيات
1389/10/06
20
اخبار وقايع قاچاق استان اصفهان در آبان ماه
اخبار شركت دخانيات
1389/10/06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...