تاریخ 1388/03/16         ساعت 12:00:00     گروه خبري اخبار شركت دخانيات
شفاف سازي و سالم سازي صنعت دخانيات كشور نيازمند مديريت هوشمندانه و فضاي آرام است .
مهندس طه طاهري مديرعامل شركت دخانيات ايران در مجمع عمومي ساليانه اين شركت كه با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي عضو و همچنين اعضاي شركت دخانيات برگزارشد ، گفت : شفاف سازي و سالم سازي صنعت دخانيات كشور نيازمند مديريت هوشمندانه و فضايي آرام است كه همه ما در پي آن هستيم.
به گزارش روابط عمومي شركت دخانيات ايران مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت دخانيات با اشاره به وجود برخي دستهاي ناپاك و بحرانهاي مديريتي در شركت گفت : امروز با حضور مديريت و هيئت مديره جديد در شركت دخانيات ، مصمم هستيم تا با شفاف سازي رويه ها و اعتماد سازي دستگاههاي نظارتي وايجاد فضاي آرامش ، اين صنعت ديرپا را متحول سازيم.
مديرعامل شركت دخانيات افزود : در حال حاضر در صنعت دخانيات نسبت سود خالص به فروش بسيار پائين است كه اين امر براي اين صنعت در آمد زا بسيار خطرناك است و بر اين اساس تلاش همه مديران و اعضاي هيئت مديره در جهت افزايش اين ميزان مي باشد .
وي سپس با اشاره به وجود برخي ضعفها و نقايص موجود در سيستم توليد ، بازرگاني و تشكيلاتي شركت دخانيات و تلاش در جهت رفع آنها گفت : انتظارات از شركت دخانيات بايد واقع بينانه تر و منطقي باشد و چنانچه يك تصميم نسنجيده و غير منطقي در مورد اين صنعت گرفته شود، بحرانها و عواقب ناخوشايندي را در پي خواهد داشت.
مهندس طاهري در ادامه با تاكيد بر ضرورت اجراي چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور و دستورات رياست جمهوري و اهداف مورد نظر وزير صنايع و معادن در صنعت دخانيات گفت : از اين پس اين سياستها در شركت دخانيات مبناي عمل ما خواهد بود كه در قالب شرح وظايف به همه معاونتها و مديران ابلاغ شده است.
رئيس هيئت مديره شركت دخانيات در پايان از ايجاد توازن توليد و پخش و فروش ، توسعه صادرات ، افزايش نسبت سود خالص به فروش ، مديريت هوشمندانه بازار مصرف ، ساماندهي امور هالوگرام و تشديد مبارزه علمي و اقتصادي با قاچاق و كاهش هزينه ها بعنوان اهداف و سياستهاي اصلي شركت دخانيات در دوره جديد نام برد.
گفتني است در ادامه اين جلسه حاضران پس از استماع گزارش حسابرسي شركت دخانيات به بحث در باره آن پرداختند و مديران شركت دخانيات نيز عملكرد خود در حوزه هاي توليد و امورمالي را تشريح نمودند.
گزارش تكميلي مجمع عمومي ساليانه شركت دخانيات ايران متعاقباً بر روي سايت اين شركت اعلام خواهد شد .
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :