تاریخ 1388/03/16         ساعت 12:00:00     گروه خبري اخبار شركت دخانيات
مديركل دفتر واردات گمرك گفت : واردكنندگان سيگار مكلف هستند ۲۰ درصد ارزش سيگار وارداتي را هنگام ترخيص ازگمرك به حساب درآمد عمومي دولت واريز كنند.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي گمرك ، ناصركرماني افزود: حقوق ورودي سيگار وارداتي همچون سال گذشته ۴درصد به علاوه هرنخ ۳۵ ريال است كه هيات وزيران به استناد بند ط تبصره ۱۴ قانون بودجه ، گمرك را مكلف كرده است ، ۲۰ درصد قيمت سيگار وارداتي را بر اساس قيمت فوب (كرايه حمل وارزش كالا تا بندر مقصد) از تمام واردكنندگان دريافت وبه حساب درآمد عمومي واريز شود.
وي يادآور شد: براساس بخشنامه دفتر واردات گمرك ايران ، واردكنندگان سيگار بايد پس از واريز ۲۰ درصد قيمت فوب سيگارهاي وارداتي به خزانه داري كل نسبت به ترخيص كالاي خود اقدام كنند.
كرماني افزود: واردكنندگان سيگار علاوه بر پرداخت ۲۰درصد قيمت فوب سيگارهاي وارداتي بايد ۴درصد حقوق ورودي به علاوه هر نخ ۳۵ ريال را پرداخت كنند.
مديركل دفتر واردات گمرك اظهارداشت : واردكنندگان سيگار موظفند ۲۰ درصد ماليات مصوبه هيات وزيران براي واردات سيگار را پرداخت وفيش آن را به اظهارنامه الصاق ودرمتن اظهارنامه نيز آن را درج كنند.
وي گفت گمركات اجرايي بايد با رعايت كامل مقررات ذكر شده براي سيگارهاي وارداتي نسبت به ترخيص وصدور پروانه سبز گمركي اقدام كنند وتمام اشخاص حقيقي وحقوقي مكلف به رعايت تصويب نامه هيات وزيران در خصوص واردات سيگار هستند.
وي اضافه كرد: طبق ماده ۱۱ آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات ، سيگارهاي وارداتي كه قبل از تغييرات ياد شده ثبت سفارش ودر موعدهاي مقرر حمل شوند ويا قبل از تغييرات ، در گمرك موجود باشد به استثناي كالاهاي وارده بدون انتقال ارز وهمچنين كالاهاي وارده از مناطق آزاد وويژه اقتصادي مشمول تغييرات مذكور نمي شوند.
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :