شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1398/04/09         ساعت 09:10:13     گروه خبری پژوهشی

پذیرش مقاله محقق مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در کنگره بین المللی کرستا
تصویر

پذیرش مقاله محقق مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در کنگره بین­المللی کرستا

در سال جاری مقاله­ای توسط محقق مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به شرح جدول در کنگره کرستا 2019 که در کشور آلمان- هامبورگ از تاریخ 14 لغایت 18 مهر 1398 (10-6 اکتبر) برگزار می­شود مورد پذیرش کمیته­ علمی کنگره بین­المللی کرستا قرار گرفت است.

کنگره جهانی کرستا هر ساله با موضوع خاص توتون و تحقیقات وابسته به آن در یکی از کشورهای عضو سازمان جهانی کرستا برگزار می­شود که در این کنگره­ها متخصصین و صاحب­نظران کشت و صنعت توتون آخرین دستاوردهای علمی خود را ارائه می­نمایند. حضور در تنها همایش علمی تخصصی توتون و صنعت دخانیات و تبادل نظر با کارشناسان این حوزه ضمن افزایش انگیزه و ارتقاء سطح علمی، فرصت مغتنمی برای کارشناسان و محققین شرکت دخانیات ایران می­باشد تا ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی­های روز، برای بومی­سازی این تکنولوژی­ها در داخل کشور برنامه­ریزی و تلاش نمایند.

ردیف

عنوان مقاله پذیرفته شده در کنگره کرستا 2019

نام محقق

1

بررسی ترکیبات فنولی حاصل از پیرولیز توتون

Study of Phenolic compound from pyrolysis of tobacco

دکتر غلامرضا مرادی

ردیف

تصویر محقق

نام و سمت محقق

1

دکتر غلامرضا مرادی

رییس گروه شیمی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش