لینک های مرتبط
 
 
 
 
آگهي مناقصه
 
اخبار و تازه هاي شركت دخانيات
پنجشنبــــه 1 آبان ماه 1393
برگزیده صفحات اول روزنامه های صبح کشور
               1393/08/01
گزارش تصویری/
بازدید مدیرعامل از خطوط تولید مجتمع دخانیات تهران
               1393/07/30
مدیر کل امور مالی خبر داد:
تخصیص صحیح منابع و جلوگیری از هزینه های نا متعارف فتحی مدیر کل امور مالی شرکت دخانیات از تخصیص صحیح منابع و جلوگیری از هزینه های نا متعارف خبر داد.
               1393/07/30
معاون مالی و منابع انسانی در جلسه رونمایی از سامانه کنترل بودجه شرکت:
هم افزایی باید جایگزین هم فرسایی در فرهنگ کار شود. با حضور قاسمی امیر معاون مالی و منابع انسانی از سامانه کنترل بودجه شرکت رونمایی شد.
               1393/07/29
مدیرکل بازرسی شرکت دخانیات ایران:
جایگاه بازرسی و نظارت دارای اهمیت ویژه و خاص است. دهقانی مدیرکل بازرسی شرکت دخانیات گفت : بازرسی و نظارت بعنوان یک رکن اصلی کنترلی در جهت سالم سازی واحدهای تابعه هر دستگاه اجرایی بشمار میرود و این جایگاه دارای اهمیت ویژه و خاص می باشد.
               1393/07/29
گزارش تصویری/
همایش آموزشی و رونمایی از سامانه بودجه شرکت دخانیات
               1393/07/28
طرح های حوزه تولید در راستای ارتقاء کمی و کیفی محصولات:
افزایش طول فیلتر سیگارتهای سایز متوسط طرح افزایش طول فیلتر سیگارتهای سایز متوسط در راستای ارتقاء کمی و کیفی محصولات در دستور کار حوزه تولید قرار گرفت.
               1393/07/27
 
آشنايي با دخانيات