ارتباط با ما

 
ستاد مرکزی
 
تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین - شرکت دخانیات ایران
 
تلفن:   51260                                   کدپستی: 1331838734
 
 
 
مجموعه نازی آباد
 
تهران - میدان بهمن - روبروی پارک دشت آزادگان
 
مدیریت بازاریابی و فروش - تلفن: 55071272       فکس: 55060196     کدپستی: 1811998954
 
مدیریت صیانت از محصول - تلفن: 55315300       فکس: 55315303     کدپستی: 1811998954
 
مدیریت برنامه ریزی تولید و انبارها - تلفن: 55330008   فکس: 55063663   کدپستی: 1811998954
 

 
 

Close