شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

عملیات بارگیری و ارسال 95 دستگاه ماشین دوخت دستی برگ توتون تیپ شرقی، ساخته شده بدست محققین و متخصصان مرکز تحقیقات تیرتاش به مجتمع گلستان انجام شد.
اولین مرحله از برداشت توتون طرح کشت ارگانیک مزارع مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در روز دوشنبه مورخه 1400/04/07 آغاز شد.
در مورخه 1400/04/02 و طی سفری یک روزه مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با همراهی معاونین، مدیر دفتر مرکزی حراست و جمعی از مشاورین و مسئولین از مرکز تحقیقات تیرتاش بازدید نمودند.
عملیات نشاکاری مکانیزه انواع توتون های گرمخانه ای و هواخشک در سطح حدود 12 هکتار از اراضی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در مورخه آغاز شد.
عملیات نشاکاری انواع توتون های گرمخانه ای، هواخشک و آفتاب خشک در سطح حدود ۱۲ هکتار آغاز شد.
دکتر صلواتی مدیر مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به همراه مهندس باباجانی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه و سایر دست اندرکاران، از روند اجرایی طرح تحقیقاتی در مورخه 1400/01/29 بازدید بعمل آوردند.

لینک های مرتبط

بیمه تکمیلی                                                                                           
...................................................................................................................................................................................
سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات                                           
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
حوزه مقاومت بسیج شرکت دخانیات ایران                                          
...................................................................................................................................................................................
مرکز نظارت و صیانت از حراست ها                                           
...................................................................................................................................................................................
صندوق حمایت و بازنشستگی صندوق فولاد                                       
...................................................................................................................................................................................
مناقصه و مزایده                                                                                   
...................................................................................................................................................................................
پیشخوان روزنامه ها                                                                            
...................................................................................................................................................................................
 

اطلاعیه مهم