مديريت محتوا

 

مهم ترین اهداف گروه گیاهپزشکی
 

 ·حفاظت از گیاه توتون در برابر آفات و عوامل خسارت زا در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول

· کاهش هزینه های تولید با بهینه سازی مصرف سموم آفتکش

· کاهش آثار سوء زیست محیطی ناشی از مصرف غیر متعارف آفتکش های شیمیایی با بهره گیری از روش های نوین در کشاورزی پایدار