مديريت محتوا

 
رئیس گروه: غلامرضا مرادی رباطی
 
 

کارشناسان گروه شیمی

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

غلامرضا مرادی رباطی(رییس گروه)

فوق لیسانس

شیمی آلی


ابراهیم برزگر سراجی

فوق لیسانس

شیمی خاک