مديريت محتوا

 کارشناسان اداره خدمات فنی

شماره تماس

تخصص

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

 

امور فنی و تاسیساتی ساختمان

کارشناسی ارشد مکانیک

رضا ییلاقی اشرفی(رئیس گروه)

 

ساختمان

کارشناسی ارشد مکانیک

رحمان گودرزیان

 

برق

کارشناسی برق

سید حسن موسوی

 

برق

کارشناسی فن آوری و اطلاعات

فرید خوش نژاد

 

برق

کارشناسی برق

علی شجاعی

 

تاسیسات

دیپلم

رحمت زارع

 

تاسیسات

کارشناسی تاسیسات

مهدی اولیایی

 

تاسیسات

کارشناسی برق

سید محمود حجازی