آشنایی با مرکز

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش وابسته به شرکت دخانیات با بیش از 75 سال قدمت ،یکی از موسسات پژوهشی و آموزشی معتبر در سطح ملی و بین المللی است که وظیفه اصلی آن آموزشهای فنی بدو خدمت و حین خدمت کادر فنی و متخصص و تلاش جهت تولید توتونهایی با کمیت و کیفیت مطلوب در سطح مناطق توتونکاری می باشدکه این امر مستلزم اجرای پژوهشهای مستمر علمی خاصی است که مسائل علمی و فنی گوناگون را از شناخت خاک ، مسائل ژنتیکی و سلکسیون معطوف به ایجاد یا اصلاح بذر تا عملیات آزمایشگاهی شیمی و تکنولوژی تبدیل و تولید فرآورده ها را در بر می گیرد.ضمن اینکه این مرکز در زمینه کاهش مضرات سیگار و قلیان فعالیتهایی را در دست اجرا دارد.

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش که در نوع خود یکی از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون جهان می باشد تحقیقات دامنه داری را در زمینه های کشاورزی،تکنولوژی وشیمی توتون انجام داده که نتایج آن همه ساله در کارنامه پژوهشی مندرج و با همکاری کادر مهندسی و ترویجی دخانیات مناطق کشور در سطح روستاها پیاده شده و موجب ازدیاد محصول در هکتار و بهبود کیفیت توتون ایران گردیده است که ماحصل آن افزایش درآمد خالص توتونکاران خواهد بود

 
 
 
 

تاریخچه مرکز :

در سال 1316 مهندس آتاناس زافیروپلوس یونانی الاصل که در سال 1352 تبعه ایران گردید ماموریت یافت تا به مناطق شمالی کشور مسافرت و در مورد توسعه کشت توتون و انتخاب مزرعه آزمایشی مطالعاتی به عمل آورد نامبرده در مهرماه همان سال به مازندران سفر کرد و تمام مناطق مازندران تا آی درویش بجنورد را مورد بازدید و بررسی قرار داد و مناطق مناسب کشت توتون را تعیین و سپس پیشنهاد نمود که در ابتدا برای توسعه توتونکاران، بنگاههای تعاونی تاسیس و در هر بنگاه یک نفر کارشناس مستقر و با حمایت مقامات محلی و بهره گیری از روستائیان اراضی مستعد به کشت توتون اختصاص و فعالیت ادامه یابد و این طرح سالیان متمادی به نحو مطلوب به مورد اجرا گذارده شد بطوری که میزان سطح کشت توتون کشور بالغ بر 22 هزار هکتار گردید.

مناسب بودن زمین برای کشت توتون ، نزدیک بودن به ایستگاه راه آهن و قرار داشتن در مجاور جاده شوسه بهشهر-گلوگاه و حد وسط دو شهر گرگان و ساری ، باعث گردید تا این منطقه برای تاسیس مزرعه آزمایشی انتخاب شود

 
 
 
 

ساختار اداری و سازمانی:

این مرکز دارای سه معاون (اداری و پشتیبانی،پژوهشی و آموزش و ترویج) و شش اداره ( آموزش، حراست،حسابداری ،امور ادرای و رفاه ، خدمات فنی و فناوری و اطلاعات ) و هشت گروه تحقیقاتی (گیاهپزشکی،بیوتکنولوژی،زراعت و اصلاح نباتات،شیمی،تکنولوژی صنعت و تولید ،ترویج کشاورزی ،مکانیزاسیون و اقتصاد و بازاریابی) می باشد.

خط مشی و سیاستهای مرکز:

v جهت دهی فعالیت های تحقیقاتی به منظور رفع گلوگاه ها و ایجاد مزیت رقابتی

v تلاش مجدانه جهت سودآوری پایدار و اقتصادی کردن فعالیت های مرکز

v تولید محصولات نوآورانه مطابق با نیاز بازار و مشتریان بالقوه و بالفعل

v تلاش جهت نهادینه سازی مدیریت حرفه ای مبتنی بر تفکر سیستمی و مدیریت دانش در کلیه فعالیت ها و فرآیندها

v ارتقای کیفیت فعالیت ها و خدمات تحقیقاتی، آموزشی و پشتیبانی

v تلاش خلاقانه جهت تجاری سازی و کاربردی نمودن دستاوردها و نوآوری های پژوهشی

v توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های اثربخش و کاربردی

v تلاش جهت ارتقاء فرهنگ سازمانی

v برقراری و توسعه تبادلات و تعاملات علمی و حرفه ای با سازمان های تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی

v   ارتقاء بهره وری و مدیریت بهینه منابع