شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1398/09/20         ساعت 18:04:49     گروه خبری پژوهشی

دوره آموزشی کارآفرینی با حضور دکتر رهبری از اساتید دانشگاه در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش برگزار گردید
تصویر

دوره آموزشی کارآفرینی با حضور دکتر رهبری از اساتید دانشگاه و مشارکت کادر تحقیقاتی مرکز در مورخه 98/09/17 و با هدف کسب مهارت برای تحلیل فرصت های بازار و ارتقاء سطح مهارت شغلی کارکنان و تلاش در نهادینه سازی روح و تفکر کارآفرینی در ابعاد مختلف پژوهشی و آموزشی در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش برگزار گردید.

تصاویر مرتبط