شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1398/12/21         ساعت 08:41:44     گروه خبری پژوهشی

جلسه هماهنگی مرکز تحقیقات تیرتاش و مدیریت های امور تحقیقاتی و کشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد
تصویر به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، بمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با ابتکار مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش جلسه بررسی طرح‌های تحقیقاتی سال ۹۸ شرکت دخانیات ایران، روزهای 13 و 14 اسفند ماه همزمان در ستاد تهران و مرکز تحقیقات تیرتاش استان مازندران به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
تصاویر مرتبط