شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1399/02/15         ساعت 08:54:24     گروه خبری پژوهشی

صلواتی: شرکت دخانیات ایران با تولید بذر نرِ عقیم توتون قسمت عمده ای از بذور مورد نیاز کشور را که تا قبل از این با هزینه و زحمت زیاد از خارج کشور تهیه میشد، تامین نموده است.
تصویر

محمدرضا صلواتی سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در خصوص فعالیت های این مرکز گفت: مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به عنوان بزرگترین مرکز تحقیقاتی در زمینه توتون در کشور در حوزه تحقیقات کشاورزی از تولید بذر تا اتمام فرآیند عمل آوری توتون و نیز آموزش و ترویج یافته های نوین کشاورزی به توتون کاران و کادر ترویجی مناطق کشت فعالیت می نماید.

صلواتی در رابطه با استراتژی ، خط مشی و اهداف این مرکز با بیان اینکه بر اساس استراتژی و سیاست های کلان شرکت، تمام تلاش خود را جهت ارتقای جایگاه علمی و تحقیقاتی صرف نموده ایم ابراز امیدواری کرد: با متمرکز نمودن برنامه های تحقیقاتی در راستای فعالیت اصلی شرکت با رویکرد ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش نقش بسیار موثرتری را ایفا نماییم.

وی افزود: در چند سال اخیر با تغییر رویکرد و نگاه پژوهشی، این مرکز بیشترین ظرفیت خود را در اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه کاشت و عمل آوری توتون متمرکز نموده است. بطوریکه اهم طرح های تحقیقاتی روی کاهش هزینه های تولید و یا افزایش درآمد در واحد سطح اجرایی می شود. لذا در سال جاری این مرکز 13 طرح و بررسی مصوب و 11 پروژه تحقیقاتی را در دستور کار دارد.

صلواتی ضمن اشاره به اهم فعالیت های این مرکز تحقیقاتی در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته این مرکز با تولید حدود 1000 هکتار بذر نرعقیم توتون قسمت عمده ای از بذور مورد نیاز کشور را که تا قبل از این با هزینه و زحمت زیاد از خارج کشور تهیه میشد، تدارک دیده و تامین نموده است. وی افزود: تکنولوژی تولید بذر نرِ عقیم تکنولوژی بسیار پیچیده بوده که از سال 1383 در این مرکز شروع شده و در سالهای اخیر به نتیجه رسیده است. فرآیند تولید بذر هیبرید نر عقیم در سال جاری نیز با مقدار بیشتر و بر اساس درخواست حوزه کشاورزی ادامه خواهد یافت.

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش ادامه داد: در سال 1398 نیز مقدار 500تن خاک بستر جهت تولید خزانه نشاء توتون سراسر کشور تهیه و ارسال شده است. وی افزود: فرمول خاک بستر "تیرتاش پیت" یک فرآیند تحقیقاتی 5 ساله است که با هزینه بسیار کمتر از نمونه خارجی، بومی سازی شده و تولید آن در سال جاری با افزایش قابل توجهی ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است؛ مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1318 در شرق استان مازندران احداث شد. این مرکز یکی از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون جهان است که تحقیقات دامنه داری را در زمینه های کشاورزی، تکنولوژی و شیمی توتون به انجام رسانده است. این مرکز در زمینه تحقیقات توتون و آموزش فنی و تخصصی کارشناسان برای کشت توتون هایی با کمیت و کیفیت مطلوب فعالیت دارد.