شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1399/04/17         ساعت 11:58:52     گروه خبری پژوهشی

تعداد ۱۰ دستگاه گرمخانه عمل آوری توتون در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش ساخته و به مجتمع های تولیدی شرکت دخانیات ایران ارسال شد.
تصویر

تعداد ۱۰ دستگاه گرمخانه عمل آوری توتون طی مدت زمان ۳ ماه در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش تولید و به مقصد مجتمع های تولیدی گیلان و مازندران بارگیری شد. کلیه مراحل نصب، تست و راه اندازی به همت متخصصان مرکز تحقیقات انجام شده است.

گفتنی است این سومین محموله تولیدی مرکز در  یک ساله اخیر بعد از صادرات 60 دستگاه به جمهوری آذربایجان و ارسال  10 دستگاه به مجتمع دخانیات گیلان می باشد.

تصاویر مرتبط