شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1399/05/12         ساعت 08:48:38     گروه خبری پژوهشی

عملیات پاکت گذاری جهت تولید بذور خالص مورد نیاز کشور در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش آغاز شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران امسال نیز طبق سنوات گذشته، پاکت گذاری بوته‌های توتون، جهت تولید بذر خالص ژنتیکی، از ارقام مختلف این گیاه، در حجم وسیعی از  مزارع مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش آغاز گردید.

شایان ذکر است که به همت متخصصین گروه‌های بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات تیرتاش جزء مراکز پیشرو در تولید بذر خالص در میان مراکز تحقیقاتی کشور محسوب می­گردد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران- مرکز تحقیقات تیرتاش

تصاویر مرتبط