شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1399/05/29         ساعت 16:17:11     گروه خبری پژوهشی

مرکز تحقیقات تیرتاش بذر هیبرید نرعقیم HBT8 و TC100 را تولید می نماید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات تیرتاش  به همت محققین این مرکز، تکنولوژی تولید بذر هیبرید توتون پس از دوازده سال تلاش تحقیقاتی، بومی شد .

گفتنی است این عمل موجب قطع وابستگی به بذرهای وارداتی خواهد شد و ایران جزو معدود کشورهای دارای تکنولوژی تولید این نوع بذر در جهان است.

شایان ذکر است که جهت تولید بذور هیبرید، تلاقی بین دو والد از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند این تلاقی منجر به ایجاد پدیده‌ایی به نام "هتروزیس" می‌گردد. این پدیده‌ به این معنی است که گیاهان تولیدی از نظر خصوصیات و صفات از والدین خود برترند. به همین دلیل این بذرها نسبت به والدین خود گیاهان قوی‌تری بوده و در مقابل شرایط نامساعد محیطی (مانند خشکی، سرما و گرما)، آفات و بیماری‌ها، دارای مقاومت و عملکرد کمی و کیفی بهتری می‌باشند.

تصاویر مرتبط